Maankäyttö- ja rakennuslain muutos edistäisi kuluttajien mahdollisuuksia valita itselleen sopiva lämmitysjärjestelmä.

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta. Vuonna 2009 voimaan astuneessa pykälässä on määritelty tilanteet, joissa asemakaavalla voidaan määrätä rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon.