Hallituksen puolivälin tarkistuksen toimien tilanne

Hallitus tarkasteli hallituskauden puolivälissä huhtikuussa 2017 tavoitteidensa ja toimintansa suhdetta huomioiden toimintaympäristön muutokset. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu mm. kärkihankkeiden loppuhallituskauden toimet.

Alla olevaan dokumenttiin on kirjattu toimien tilanne säädösten sujuvoittamisen osalta 11.10.2017.