Miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää?

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Eläkeuudistus on eräs esimerkki norminpurusta. Uudistuksessa lainsäädännöstä poistui 228 pykälää….

Lue lisää

Norminpurkutyö ministeriöissä vauhdissa

Hallituksen norminpurun kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä etenee eri hallinnonaloilla. Kärkihankeen toimenpiteitä on valmisteltu suunnitellusti, ja norminpurkutyö on aloitettu kaikissa ministeriöissä. Yhteenveto vuoden 2015 norminpurun toimista on nyt julkaistu. Ministeriöt ovat valmistelleet hallituksen esityksiä niin, että niihin on sisällytetty norminpurun kärkihanketta tukevia…

Lue lisää

Maantielakiin ja ratalakiin ehdotetaan kevennyksiä

Maantielain ja ratalain muutosesityksessä helpotetaan tienvarsimainosten ja –ilmoitusten asettamista siirtymällä ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi tilapäiseen tapahtumailmoitteluun tai vaaleja tai kansanäänestystä koskevaan ilmoitteluun ei jatkossa vaadittaisi erillistä ilmoitusta. Esityksen mukaan sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen tiealueelle onnistuisi jatkossa pelkällä ilmoituksella esimerkiksi silloin kun työ…

Lue lisää

Byrokratiaa perataan yhteistyössä

Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään maatalous- ja elintarvikesektorin toimijoihin kohdistuvan hallinnollisen taakan keventämistyö. Viime kesän ja syksyn aikana ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ja ministeriön virkamiehet kävivät useissa elintarvikekohteissa ja maatiloilla kysymässä, mitkä byrokratian kiemurat aiheuttavat eniten harmaita hiuksia. Ministeriö sai…

Lue lisää

Valtiokonttorin selvitys: Julkishallinto valmiina digikiriin

– Suomella on ollut johtava asema digitalisaatiossa, mutta julkishallinnon osalta kehitys on viime vuosina taantunut. Valtiokonttorin tekemän selvityksen mukaan julkishallinnossa tehdään tällä hetkellä paljon päällekkäistä työtä ja nykyteknologioiden suomia mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi. Lisäksi kukin viranomainen kehittää palveluitaan ja järjestelmiään…

Lue lisää