Liikennekaaren esitysluonnos lausuntokierrokselle

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi. Uudistuksella halutaan tukea uusien palvelumallien syntymistä ja vastata paremmin liikenteen käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari helpottaa markkinoille tuloa ja liikennejärjestelmän eri osien yhteentoimivuutta. Esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 23.5.2016 Liikennekaareen sisällytetään kaikki liikennemuodot. Ensimmäisessä vaiheessa on…

Lue lisää

Kesäkahvilan ja tilapuodin perustaminen helpottuu

Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -oppaassa selkeytetään elintarvikelain soveltamista sekä kerrotaan helpotuksista elintarvikealan yritystoiminnan alkuun pääsemiseksi. Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja toimijan vastuusta ei tingitä….

Lue lisää

Kansliapäällikkö Pursiainen: Normit purkuun

Kaikki liikenteen ja viestinnän lait on käyty läpi ja liikenne- ja viestintäministeriön listalla on 36 lakia, joilla normeja puretaan. Joukossa on isoja ja pieniä uudistuksia, joista osa siivoaa hallintoa, mutta monet niistä näkyvät myös tavallisen ihmisen arjessa, kirjoittaa kansliapäällikkö Harri…

Lue lisää
Ministeri Anne Berner

Kysy norminpurusta ministeri Berneriltä 14.3.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner järjestää 14.3. klo 18 kaikille avoimen kyselytunnin Facebookissa. Teema on vastuu ja vapaus, mitä norminpurku meille yhteiskuntana merkitsee? Hallituksen norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan myös…

Lue lisää

Hallitus esittää postitoimiluvista luopumista

Hallitus esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovuttaisiin. Jatkossa kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttäisi ilmoitusta Viestintävirastolle. Postimarkkinat avattiin kilpailulle postilailla vuonna 2011, ja nyt hallinnollisesti raskaasta toimilupajärjestelmästä luovuttaessa madalletaan alalle tulon kynnystä. Nykyisten toimilupaehtojen katsotaan estävän tai hidastavan postiyritysten alalle pääsyä ja…

Lue lisää