Konkurssimenettely tehokkaammaksi

Hallitus esittää konkurssilain uudistamista. Oikeusministeriössä valmistelluilla esityksillä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin konkurssimenettelyä. Lisäksi selkeytettäisiin sitä, milloin ympäristölainsäädäntöä sovelletaan konkurssitilanteissa.

Lue lisää

Kiitosta sähköiselle asiointipalvelulle

Kansalaiset ja yhteisöt ovat voineet hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti kesäkuusta lähtien, kun uusi asiointipalvelu otettiin käyttöön. Käyttäjät ovat ottaneet asiointia helpottavan palvelun hyvin vastaan.

Lue lisää
Pyöräilijä ylittää katua Helsingissä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Tieliikennelaki uudistuu

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista 9.8.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Uudella lailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

Lue lisää