Joukkoliikennelakia halutaan keventää

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää joukkoliikennelain muuttamisen. Tavoitteena on keventää joukkoliikenteen sääntelyä ja luoda siten nykyistä enemmän kilpailuun perustuvat joukkoliikennemarkkinat. Hankkeessa on tarkoitus tehdä kolme muutosta. Markkinaehtoista kutsujoukkoliikennettä joustavoitetaan niin, ettei ajoon lähtemiseen vaadittaisi kolmea etukäteen tehtyä tilausta. Pikkubussilla tehtävään tilausajoon…

Lue lisää
Ministeri Anne Berner

Ministeri Berner Impulssi-blogissa: Norminpurku on mahdollisuus

Kaikki ministeriöt ovat mukana toteuttamassa hallituksen norminpurun kärkihanketta. Työ on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Norminpurku ei tarkoita pelkästään sitä että luovuttaisiin joistakin säädöksistä. Kyse on lainsäädäntökulttuurin ja ajatustavan muutoksesta. Haluamme tehdä entistä parempaa ja vaikuttavampaa lainsäädäntöä, kirjoittaa liikenne- ja viestintäministeri Anne…

Lue lisää

Lakiuudistuksella joustavuutta postitoimintaan

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallitusohjelman mukaisesti ryhtynyt sujuvoittamaan säädöksiä ja aloittanut postilain uudistamishankkeen. Tavoitteena on postilaki, joka toimisi joustavammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuksella pyritään alentamaan potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja keventämään postitoiminnasta syntyvää hallinnollista taakkaa. Uudistusten myötä tarjolla olisi luotettavia…

Lue lisää

Norminpurkua edistetään kaikissa ministeriöissä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän. Ryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Jari Partanen ja siinä on edustus kaikista ministeriöistä. Sujuvoitetaan säädöksiä –norminpurkuhanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sitä johtaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Normipurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa…

Lue lisää

Norminpurun tavoitteena kasvu ja sujuva arki

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla on hallituksen kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä. Tämän norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. – Jos haluamme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa,…

Lue lisää