Tienvarsimainontaa kevyemmin säännöin

Tilanne aikaisemmin Aiemmin voimassa oli maantielain mukainen yleinen kielto tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamiselle. Ilmoituksen jälkeen saattoi tilapäisesti mainostaa esimerkiksi kokous- tai huvitilaisuutta. Kaupallista informaatiota sisältävän, tienkäyttäjiä palvelevan mainoksen asettamiseen vaadittiin poikkeuslupa. Kielto rajoitti erityisesti harvaan asutun maaseudun yrittäjien mahdollisuutta mainostaa…

Lue lisää

Tuomioistuimia koskevat säännökset yhteen lakiin

Miksi sääntelyä muutettiin? Tuomioistuimia ja tuomareita koskevaa lainsäädäntöä haluttiin selkiyttää. Tilanne nyt: Uusi tuomioistuinlaki sisältää kootusti aiemmin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait…

Lue lisää

Taloyhtiöiden toiminta paremmaksi uudella suosituksella

Miksi sääntelyä muutettiin? Taloyhtiöiden hallintoa ja yhtiökokousta koskevia hyviä käytäntöjä haluttiin selventää mutta ilman uutta lainsäädäntöä. Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) yhteistyössä oikeusministeriön kanssa laatiman suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta…

Lue lisää

Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

Miksi sääntelyä muutettiin? Toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä parantaa yhdistysrekisterin ajantasaisuutta. Tilanne nyt: Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä. Toimimattomaksi oletetaan yhdistys, joka ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta yli 20 vuoteen ja jonka toiminnan ei ole syytä olettaa jatkuvan….

Lue lisää

Panttikirjat jatkossa vain sähköisinä

Miksi sääntelyä muutettiin? Sähköisten panttikirjojen käyttöönottoa haluttiin edistää. Tilanne nyt: Kesäkuusta 2017 alkaen uusista kiinnityksistä annetaan panttikirjoja vain sähköisessä muodossa ja kiinnityksiä muutettaessa vanhat kirjalliset panttikirjat muunnetaan sähköisiksi. Sähköisiä panttikirjoja ei enää muuteta hakemuksesta kirjalliseen muotoon. Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei…

Lue lisää