Aselupaa voi vuoden kuluttua hakea sähköisesti

Joulukuusta 2018 lähtien aselupaa voi hakea sähköisesti, mikä vähentää huomattavasti henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella.

Sähköinen asiointi tulee voimaan joulukuussa 2018. Siihen asti lupia haetaan kuten aikaisemminkin. Aseluvan hakeminen ei ole enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Asiaa koskeva lainmuutos vahvistettiin 8.9.2017. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2017 ja joiltakin osin joulukuussa 2018.

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muutu: hakijan ja aseen tulee edelleen täyttää laissa säädetyt vaatimukset.

SM:n tiedote 7.9.2017: Aseiden lupaprosessi joustavammaksi aseturvallisuudesta tinkimättä