Hallituksen kärkihanke

Arviointineuvostolta vihreää valoa yksi yhdestä -kokeilun jatkolle

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että yksi yhdestä -menettelyn kokeilua on perusteltua jatkaa ja laajentaa. Kokeilun painopisteenä tulisi jatkossa olla varsinaisen yksi yhdestä -menettelyn soveltaminen ja siitä saatavat kokemukset.

Kokeilun jatkamisen perusteluksi ei enää riitä vain kehitetyn laskentamallin kokeilun laajentaminen koskemaan useampia ministeriöitä. Mahdollinen yksi yhdestä -kokeilu ja sen tulosten jälkiarviointi tulee valmistella ja toteuttaa huolellisesti.

Yksi yhdestä -menettelyllä tarkoitetaan lainvalmistelua, jossa korvataan uudesta sääntelystä yrityksille aiheutuva lisäkustannus muuttamalla olemassa olevaa sääntelyä niin, että yritysten kustannuksiin syntyy ainakin yhtä suuri vähennys. Menettelyn perimmäisenä tavoitteena on, että yrityksille lainsäädännöstä johtuvat kustannukset eivät kasvaisi.

Arviointineuvoston näkemys on, että yksi yhdestä -menetelmän käyttöönotossa on perusteltua edetä asteittain ja kokemuksia keräten

Valtioneuvoston tiedote 27.4.2018: Arviointineuvosto näkee perusteita yksi yhdestä -kokeilun jatkamiselle