Arviointineuvosto: Lainvalmistelun osaamiseen satsattava

Lainsäädännön arviointineuvosto käsitteli vuonna 2017 useita keskeisiä hallituksen esityksiä. Lausunnoissa tuotiin esiin vaikutusarviointien puutteita, joista ministeriöiden jatkovalmistelussa korjattiin noin puolet. Lainsäädännön laadun parantaminen edellyttää ministeriöiltä nykyistä monipuolisempaa osaamista ja päättäjiltä tukea esimerkiksi siten, että valmistelutyölle varataan riittävästi aikaa.

Arviointineuvosto antoi lausuntoja lähes kaikkien ministeriöiden esityksistä. Eniten lausuntoja kertyi sosiaali- ja terveysministeriön antamista hallituksen esityksistä. Vaikutusarvioinneissa oli monia puutteita, vaikka joukossa oli myös muutama varsin hyvin tehty vaikutusarvio.

Useimmin puutteet liittyivät yrityksiä, kotitalouksia ja viranomaisia koskeviin vaikutusarvioihin. Puutteita oli myös kansalaisten asemaan liittyvissä arvioissa sekä sosiaali- ja terveysvaikutuksissa, jotka kattavat muun muassa vaikutukset yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon.

Arviointineuvoston havaintojen mukaan lainsäädännön laadun parantaminen edellyttää vaikutusarviointeihin käytettyjen resurssien lisäämistä ministeriöissä. Lainvalmisteluun tulisi lisätä etenkin taloustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä osaamista, jotta luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaisille vaikutusarvioinneille.

Valtioneuvoston tiedote 25.4.2018: Lainvalmisteluun tarvitaan monipuolisempaa osaamista ja riittävästi valmisteluaikaa