Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöhanke lähes kahteenkymmeneen vuoteen. 

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman mukaan uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat: rahoitus, ohjaus, säätely sekä toimintaa, tutkintoja, järjestäjärakennetta ja opiskelijavalintoja. Reformia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta kumottaisiin. Koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle.

Ammatillisen koulutuksen reformissa on kiinnitetty huomiota normien keventämiseen: jatkossa koulutuksen järjestäjät saavat tutkintojen myöntämisoikeuden tutkintotoimikuntien sijasta, rahoitusjärjestelmästä tehdään selkeämpi kokonaisuus purkamalla erilliset kiintiöt oppilaitosmuotoisen koulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliltä. Koulutuksen järjestäjien vapaus koulutuksen järjestämiseen kasvaa. Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosesseja selkeytetään. Kaikille ammatillisen koulutukseen osallistuville luodaan yhtenäinen henkilökohtaistamisen prosessi.

Lausuntokierros päättyy 19.12.2016. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2017. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2018.
OKM:n tiedote: Ammatillisen koulutuksen reformi lausuntokierrokselle