Aktiiviviljelijän määritelmä kevenee

Useita viljelijätukijärjestelmiä koskevan aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta. Vuoden alussa voimaan tulleen muutoksen myötä EU:n suoria tukia tai ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia hakevalta viljelijältä ei enää tarkasteta kieltolistalla olevien toimintojen hallinnointia.

Kieltolistan toimintoja ovat esimerkiksi kiinteistöyhtiön tai vesiyhtiön hallinnointi tai pysyvien urheilukenttien tai vapaa-ajan alueiden hallinnointi. Muutos mahdollistui EU:n varainhoitoasetuksen uudistuksen yhteydessä päätettyjen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan asetusmuutosten myötä.

MMM:n tiedote: Pölyttäjien elinmahdollisuuksia parannetaan, aktiiviviljelijän määritelmään kevennys