Blogi: Kuka hyötyy sujuvasta sääntelystä?

Parempi sääntely on jo pitkään ollut EU:n tavoitteena. Kotimaassa sujuvampaan sääntelyyn pyritään hallituksen kärkihankkeella. Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola avaa Impulssi-blogissa sujuvan sääntelyn merkitystä.

Yhteiskunnan muuttuessa myös lainsäädäntöä pitää uudistaa, sujuva sääntely on valmistautumista tulevaisuuteen. Lainsäädäntö luo raamit erilaiselle toiminnalle, mutta sen ei turhaan pidä estää innovaatioita ja kehittämistä. Toimiva lainsäädäntö on Suomelle kilpailutekijä.

Sujuva sääntely on myös kansalaisten ja sidosryhmien palvelemista. Kansalaisilla ja sidosryhmillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin. Lainsäädännön valmistelua ja kuulemismenettelyjä halutaankin parantaa.