Yhteystiedot

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin.

Toimeenpanoryhmän jäsenet

Partanen Jari, valtiosihteeri, toimeenpanoryhmän puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ruokola Silja, lainsäädäntöjohtaja
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nurmi Eerikki, lainsäädäntöneuvos
etunimi.sukunimi@minedu.fi

Oikeusministeriö
Skog Tea, johdon asiantuntija,
etunimi.sukunimi@om.fi

Puolustusministeriö
Nurminen Minnamaria, vanhempi hallitussihteeri
etunimi.sukunimi@defmin.fi

Sisäministeriö
Pekkarinen Päivi, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@intermin.fi

Sosiaali-ja terveysministeriö
Salo Päivi, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@stm.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Siitonen Susanna, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@tem.fi

Ulkoasiainministeriö
Suvanto Kaija, lainsäädäntöneuvos
etunimi.sukunimi@formin.fi

Valtioneuvoston kanslia
Heli Siivola, EU-erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Valtiovarainministeriö
Niskanen Asta, lainsäädäntöneuvos
etunimi.sukunimi@vm.fi

Ympäristöministeriö
Rönn Riitta, lainsäädäntöjohtaja
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestinnän yhteyshenkilö:
Stenholm Johanna, viestintäpäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
etunimi.sukunimi@lvm.fi