Yhteystiedot

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän tehtävänä on seurata, koordinoida ja varmistaa, että säädösten sujuvoittamista koskevat hallitusohjelman kirjaukset laitetaan täytäntöön ministeriöittäin.

Toimeenpanoryhmän jäsenet

Partanen Jari, valtiosihteeri, toimeenpanoryhmän puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@lvm.fi
Puhelin 0295 34 2326
Matkapuhelin 040 591 1377

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ruokola Silja, lainsäädäntöjohtaja
etunimi.sukunimi@lvm.fi
Puhelin 0295 34 2367
Matkapuhelin 040 580 0894

Maa- ja metsätalousministeriö
Mika Saari, vanhempi hallitussihteeri
etunimi.sukunimi@mmm.fi
Puhelin 0295 16 2134

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nurmi Eerikki, lainsäädäntöneuvos
etunimi.sukunimi@minedu.fi
Puhelin 0295 33 0234

Oikeusministeriö
Maija Säkäjärvi, johdon asiantuntija
etunimi.sukunimi@om.fi
Puhelin 0295 150 124

Puolustusministeriö
Nurminen Minnamaria, vanhempi hallitussihteeri
etunimi.sukunimi@defmin.fi
Puhelin 0295 14 0602

Sisäministeriö
Pekkarinen Päivi, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@intermin.fi
Puhelin 0295 48 8282

Sosiaali-ja terveysministeriö
Anne Kumpula, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@stm.fi
Puhelin 0295 163 705

Työ- ja elinkeinoministeriö
Siitonen Susanna, hallitusneuvos
etunimi.sukunimi@tem.fi
Puhelin 0295 04 8932

Ulkoasiainministeriö
Suvanto Kaija, lainsäädäntöneuvos
etunimi.sukunimi@formin.fi
Puhelin 0295 35 1159

Valtioneuvoston kanslia
Heli Siivola, EU-erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@vnk.fi
Puhelin 0295 16 0476

Valtiovarainministeriö
Heli Kokkinen, informaatikko
etunimi.sukunimi@vm.fi
Puhelin 0295 530 196

Ympäristöministeriö
Rönn Riitta, lainsäädäntöjohtaja
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin 0295 25 0255

Viestinnän yhteyshenkilö:
Stenholm Johanna, viestintäpäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
etunimi.sukunimi@lvm.fi
Puhelin 0295 34 2308
Matkapuhelin 040 730 0725