Ulosottomenettely yksinkertaistui, sähköistä asiointia lisättiin

Miksi sääntelyä muutettiin?

Ulosottomenettelyä haluttiin yksinkertaistaa, nopeuttaa ja joustavoittaa muun muassa niin, että asiakirjat voidaan toimittaa kansalaisille ja yrityksille sähköisesti postitoimituksen sijasta.

Tilanne muutoksen jälkeen

Asiakirjat voidaan toimittaa kansalaisen tai yrityksen asiointitilille, jos vastaanottaja on ottanut asiointitilin käyttöön. Asiointitili on valtion tuottama sähköinen palvelu, jonka käytön odotetaan lisääntyvän lähivuosina järjestelmän jatkokehittämisen myötä. Jos asiakas ei halua asiakirjoja toimitettavan järjestelmän kautta, hän voi kieltää sen tekemällä ilmoituksen ulosottomiehelle.

Ulosmitatun omaisuuden myynnin osalta edellytykset, joilla ulosottomies voi myydä omaisuuden internetissä avoimella huutokaupalla, lievenevät. Lisäksi kolme myyntiyritystä aiemman kahden sijasta tulee mahdolliseksi.

Osana uudistusta velan vanhentumista koskevat säännökset täsmentyvät. Ulosottohakemuksen vireille tulo katkaisee pääsääntöisesti velan vanhentumisen.

Vaikutukset

Ulosottomenettely yksinkertaistuu ja nopeutuu asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta. Asiakirjojen sähköisen toimittamisen yleistyminen ja postilähetysten väheneminen tuottaa myös kustannussäästöjä.

Voimaantulo: 1.6.2016

Vastuuministeriö: oikeusministeriö