Taloyhtiöiden toiminta paremmaksi uudella suosituksella

Miksi sääntelyä muutettiin?

Taloyhtiöiden hallintoa ja yhtiökokousta koskevia hyviä käytäntöjä haluttiin selventää mutta ilman uutta lainsäädäntöä. Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) yhteistyössä oikeusministeriön kanssa laatiman suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Tilanne nyt:

Asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia täydentävässä suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Vakiintuneet hyvät käytännöt lisäävät luottamusta taloyhtiön osakkaiden ja johdon kesken ja parantavat asumisolojen ja -kustannusten ennakoitavuutta.

Vaikutukset:

Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu, avoimuus ja suunnitelmallisuus ovat hyvän hallintotavan keskeisiä periaatteita. Yhdenvertaisuus ja osakkaiden keskinäinen huomaavaisuus kannustavat osakkaan oikeuksien käyttöön ja parantavat asumisviihtyisyyttä.

Voimaantulo: Suositus julkaistiin elokuussa 2016.

Vastuuministeriö: oikeusministeriö

Oikeusministeriön tiedote: Taloyhtiöiden toimintaa kehitetään uudella suosituksella