Kontakt

Verkställande gruppen

Partanen Jari, statssekreterare, ordförande till verkställande gruppen
fornamn.efternamn@lvm.fi
Telefon 0295 34 2326
Mobiltelefon 040 591 1377

Kommunikationsministeriet
Ruokola Silja, lagstiftningsdirektör
fornamn.efternamn@lvm.fi
Telefon 0295 34 2367
Mobiltelefon 040 580 0894

Jord- och skogsbruksministeriet
Mika Saari, äldre regeringssekreterare
fornamn.efternamn@mmm.fi
Telefon 0295 16 2134

Undervisnings- och kulturministeriet
Nurmi Eerikki, lagstiftningsråd
fornamn.efternamn@minedu.fi
Telefon 0295 33 0234

Justitieministeriet
Skog Tea, ledningens expert
fornamn.efternamn@om.fi
Telefon 0295 15 0466

Försvarsministeriet
Nurminen Minnamaria, äldre regeringssekreterare
fornamn.efternamn@defmin.fi
Telefon 0295 14 0602

Inrikesministeriet
Pekkarinen Päivi, regeringsråd
fornamn.efternamn@intermin.fi
Telefon 0295 48 8282

Social- och hälsovårdsministeriet
Salo Päivi, regeringsråd
fornamn.efternamn@stm.fi
Telefon 0295 16 3113

Arbets- och näringsministeriet
Siitonen Susanna, regeringsråd
fornamn.efternamn@tem.fi
Telefon 0295 04 8932

Utrikesministeriet
Suvanto Kaija, lagstiftningsråd
fornamn.efternamn@formin.fi
Telefon 0295 35 1159

Statsrådets kansli
Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden
fornamn.efternamn@vnk.fi
Telefon 0295 16 0476

Finansministeriet
Niskanen Asta, lagstiftningsråd
fornamn.efternamn@vm.fi
Telefon 0295 53 0301

Miljöministeriet
Rönn Riitta, lagstiftningsdirektör
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Telefon 0295 25 0255

Kommunikationens kontaktperson:
Stenholm Johanna, kommunikationschef, kommunikationsministeriet
fornamn.efternamn@lvm.fi
Telefon 0295 34 2308
Mobiltelefon 040 730 0725