Simulaattorin käyttö ajo-opetuksessa laajeni

Tilanne aiemmin 

B-ajokortin ajo-opetuksessa simulaattoria oli lupa käyttää ainoastaan pimeällä ajamisen opetuksessa.  Ajo-opetuksessa oli päiväkohtaisia rajoituksia. Rajoitusten tarkoituksena oli jakaa opetussuunnitelman mukainen opetus pitemmälle ajanjaksolle niin, että oppilaalla on edellytykset opetuksen omaksumiseen.

Tilanne muutoksen jälkeen

Mahdollisuus simulaattorin käyttöön B-luokan kortin ajo-opetuksessa laajeni pimeällä ajamisen opetuksesta myös muuhun ajo-opetukseen. Simulaattoriopetusta voi olla korkeintaan viidennes ajotuntien vähimmäismäärästä. Osuus on muutoksen jälkeen sama kuin raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa. Ajo-opetuksen päiväkohtaisista rajoituksista luovuttiin.

Teoriaopetuksessa läsnäolo tunneilla on edelleen pakollista, mutta opetukseen voi osallistua myös virtuaalisesti. Tämä edellyttää reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistavaa videoyhteyttä oppilaan ja opettajan välillä.

Vaikutukset

Ajo- ja teoriaopetuksen antamiseen ja opetukseen osallistumiseen on vaihtoehtoisia tapoja. Autokoulun käyminen on joustavampaa.

Ajo-opetuksen päivittäisistä rajoituksista luopumalla helpotetaan koulutuksen järjestämistä ja oppilaan ajokortin suorittamista. Jaksottamisvaatimuksista luopuminen antaa mahdollisuuden viedä opetus läpi vähemmillä käyntikerroilla mahdollisesti pitkienkin matkojen takaa.

Ajokorttiasetus 423/2011, muuttuneet pykälät: 11, 12, 21, 22, 23, 26, 27

Voimaantulo 1.11.2015

Vastuuministeriö: liikenne- ja viestintäministeriö