Rakentamisen poikkeamisluvat saa suoraan kunnalta

Miksi sääntelyä muutettiin?

Rakentamista haluttiin helpottaa nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla poikkeamislupien käsittelyä. Myös viranomaisten välistä työnjakoa haluttiin selkeyttää.

Tilanne nyt

Kaikki rakentamisen poikkeamispäätökset haetaan kunnalta. Aiemmin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset tekivät osan päätöksistä, esimerkiksi rantarakentamisen osalta.

Vaikutukset

Rakentaminen nopeutuu, kun kaikki rakentamisen poikkeamisluvat saa suoraan kunnalta. Vastuut selkiytyvät, kun yksi viranomainen tekee kaikki poikkeamispäätökset. Luonnosta ja ympäristöstä huolehditaan kuin ennenkin, sillä kunnat ottavat lupapäätöksissään samat asiat huomioon kuin ELY-keskukset ottivat aikaisemmin.

Voimaantulo 1.4.2016

Vastuuministeriö: ympäristöministeriö