Pysäköintikiekon ulkonäölle ei enää tarkkoja sääntöjä

Tilanne aikaisemmin

Pysäköintikiekkosäännösten yksityiskohtaisuudesta aiheutui ongelmia kansalaisille. Lainsäädännön yksityiskohtaisuus koettiin turhauttavaksi ja kohtuuttomaksikin. Lisäksi pysäköinnin alkamisajan (saapumisajan) säännökset koettiin epäselviksi.

Tilanne muutoksen jälkeen

Pysäköintikiekon koolle tai värille ei ole asetettu tarkkoja vaatimuksia. Keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa. Laite voi olla paitsi perinteinen pysäköintikiekko myös esimerkiksi tekninen väline. Kiellettyjä puolestaan ovat paperiset tai pahviset laput, joihin pysäköinnin alkamisaika on piirretty tai kirjoitettu.

Pysäköintikiekkoon voidaan merkitä pysäköinnin alkamisaika tai seuraava tasa- tai puolitunti. Riippumatta merkitsemistavasta, pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista.

Vaikutukset

Helpottaa kansalaisten arkea, koska pysäköinnin alkamisajan merkitseminen on joustavampaa. Uusia teknisiä laitteita ja sähköisiä sovelluksia voidaan käyttää pysäköintiajan ilmoittamiseen. Vähentää virheellisestä pysäköintiajan asettamisesta aiheutuvia erimielisyyksiä, mikä keventää tuomioistuinten, pysäköinninvalvojien ja yksityisten pysäköinninvalvojien hallinnollista taakkaa.

Voimaantulo 1.12.2015

Vastuuministeriö: liikenne- ja viestintäministeriö