Kauppojen ja kampaamojen aukiolo vapautui

Miksi ohjeistusta tarkennettiin?

Entiset vähittäiskauppoja sekä parturi- ja kampaamoliikkeitä koskevat aukiolosäännökset olivat vaikeaselkoisia ja sekavia. Sallittu aukiolo oli riippuvainen muun muassa myymälän toimialasta, myytävistä tuotteista, myymälän sijainnista, pinta-alasta, kellonajasta ja kalenterikuukaudesta. Merkittävä määrä poikkeuksia, kuten 15 kirkollista tai muuta juhlapäivää vuodessa, lisäsi sekavuutta ja vaikeutti mahdollisuutta arvioida sitä, milloin vähittäiskaupan palveluja olisi saatavissa.

Sääntely johti tiettyjen kauppamuotojen suosimiseen. Kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä ei perusteltua. Rajoitukset asettivat erityyppiset ja -kokoiset liikkeet epätasa-arvoiseen asemaan.

Tilanne nyt:

Vanha liikeaikalaki on kumottu. Eduskunta hyväksyi vähittäiskauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamisen 15.12.2015.

Elinkeinonharjoittaja voi aiempaa vapaammin itse päättää, milloin hän pitää liikkeensä auki. Uudistus on myös poistanut kaupoilta ja hiusalan yrittäjiltä toistuvan velvollisuuden poikkeuslupien hakemiseen ja parantaa perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan. Kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeus pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa kuitenkin säilyy ennallaan.

Vaikutukset:

Uudistuksen arvioidaan lisäävän kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille ja valmiutta palkata uusia koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä. Samalla paranevat kuluttajien mahdollisuudet asioida kaupan toimipisteissä heille itselleen sopivina aikoina. Uudistus on esimerkki sellaisesta mahdollistavasta sääntelystä, joka ei perustu lainsäätäjän käskyihin ja kieltoihin vaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä edistävään joustavaan toimintatapaan.

Voimaantulo:

  • Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2015 lain, joka kumoaa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain.
  • Muutos tuli voimaan 1.1.2016.

Vastuuministeriö: työ- ja elinkeinoministeriö