Henkilöyhtiöiden yritys- ja sijoitustoimintaa helpotettiin

Miksi sääntelyä muutettiin?

Henkilöyhtiöiden toimintaa haluttiin helpottaa. Tarkoituksena oli edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa. Henkilöyhtiöitä ovat kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö.

Tilanne nyt:

Sopiminen henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta helpottui. Henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa voidaan yhtiömiehiä sitovasti määrätä yli 10 vuoden yhtiökaudesta tietyissä tapauksissa. Tämä helpottaa henkilöyhtiöiden käyttämistä pitkäaikaisia investointeja edellyttävään yritys- ja sijoitustoimintaan. Yhtiömiehet voivat myös aiempaa joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

Henkilöyhtiön perustaminen tapahtuu muita yhtiömuotoja vastaavasti siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä. Aiempi laki ei edellyttänyt rekisteröintiä, vaan henkilöyhtiö voitiin perustaa esimerkiksi kahden henkilön välisellä suullisella sopimuksella. Myös henkilöyhtiön yhtiösopimuksen muutokset tulevat nyt voimaan rekisteröimisellä.

Vaikutukset:

Henkilöyhtiöillä on aiempaa enemmän toimintamahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja.

Voimaantulo: 1.1.2016

Vastuuministeriö: oikeusministeriö