Etuuspäätökset nopeammin

Hallitus esittää tulorekisterin laajennusta. Etuuspäätösten käsittely tehostuu, kun eläkkeet ja muut etuudet tulevat mukaan tulorekisteriin vuonna 2020. Tulorekisteri helpottaa myös etuuksien hakemista, sillä hakijan ei tarvitse enää toimittaa todistusta niistä tuloista, jotka näkyvät tulorekisterissä.

Tulorekisteri tulee käyttöön ensi vuoden alussa. Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstönsä palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille.

Hallitus esittää, että tulorekisteri laajennetaan koskemaan myös eläkkeitä ja muita etuustuloja vuodesta 2020 alkaen.

Viranomaiset ja muut tulotietojen käyttäjät saavat tulorekisteristä kokonaiskuvan henkilön palkka- ja etuustuloista. Tietoja välitetään tulorekisteristä tiedon käyttäjille sen mukaan, millaiset tiedonsaantioikeudet niillä on. Rekisteriä ylläpitää Verohallinto.

VM:n tiedote: Tulorekisterin laajennus helpottaa etuuksien hakemista ja tehostaa etuuspäätösten käsittelyä