Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyyn ehdotetaan uutta lakia

Henkilötietojen käsittelyä puolustushallinnossa selvittänyt työryhmä ehdottaa uutta lakia, johon koottaisiin Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Puolustusvoimia koskeva tietosuojasääntely vastaisi muutoksen myötä rakenteeltaan muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Lue lisää

Hallituksen puolivälin tarkistuksen toimien tilanne

Hallitus tarkasteli hallituskauden puolivälissä huhtikuussa 2017 tavoitteidensa ja toimintansa suhdetta huomioiden toimintaympäristön muutokset. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu mm. kärkihankkeiden loppuhallituskauden toimet. Alla olevaan dokumenttiin on kirjattu toimien tilanne säädösten sujuvoittamisen osalta 11.10.2017.

Lue lisää