Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulevat saataville verkkoon maksutta 26. kesäkuuta 2018 alkaen. Rekisteri löytyy 26.6. alkaen osoitteesta maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi. Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja…

Lue lisää

Katsastusuudistus joustavoittaisi alan toimintaa

Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin. Hallitus antoi esityksen ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 13.6.2018.

Lue lisää

Hallitus purkaa kaukolämpöverkkoon liittymistä koskevaa sääntelyä

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos edistäisi kuluttajien mahdollisuuksia valita itselleen sopiva lämmitysjärjestelmä. Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta. Vuonna 2009 voimaan astuneessa pykälässä on määritelty tilanteet, joissa asemakaavalla voidaan määrätä rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää