Ympäristöluvat pian yhdeltä luukulta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.

Lue lisää

Perintätoiminnassa luvan tilalle rekisteröityminen

Hallitus esittää perintätoiminnan luvanvaraisuudesta luopumista. Jatkossa perintätoiminnan harjoittaminen edellyttäisi rekisteröitymistä. Perintätoiminnalla tarkoitettaisiin, kuten nykyisinkin, saatavien perintää toisen lukuun. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 1.2.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aikana.

Lue lisää

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan

Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan ja radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovutaan kokonaan. Kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotetaan alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotetaan.

Lue lisää

Säädösten sujuvoittaminen jatkuu laajalla rintamalla

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi etenee hallitusohjelman mukaisesti kaikilla hallinnonaloilla. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tuottaa parempaa sääntelyä ja hyvää lainvalmistelukulttuuria. Tuloksena on selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä lakeja, kansalaisille ja yrityksille nopeampaa asiointia ja kaiken kaikkiaan ohuempaa byrokratiaa.

Lue lisää