Normien purku etenee kaikilla hallinnonaloilla

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Ministeriöt ja hallinnonalat ovat aktiivisesti mukana edistämässä tarpeettomien normien purkamista ja säädösten sujuvoittamista. Hankkeessa on uudistettu merkittävää lainsäädäntöä kaikilla hallinnonaloilla.

Lue lisää

Mitä norminpurku tarkoittaa käytännössä?

Millaisia vaikutuksia tienvarsimainonnan sääntelyn keventymisellä on ollut yrittäjälle? Mitä joukkorahoituslaki mahdollistaa? Hallituksen norminpurkuhanke helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa. Tässä kaksi esimerkkiä siitä, millaisia vaikutuksia norminpurulla on käytännössä ollut.

Lue lisää

Arviointineuvosto: Vaikutusten arviointien tasoa on parannettava

Lainvalmistelun taso on Suomessa lähtökohtaisesti hyvä, mutta vaikutusten arviointeja on syytä parantaa. Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, että vaikutusten arviointi on ollut puutteellista merkittävässä osassa sen arvioimissa hallituksen esitysluonnoksissa. Etenkin määrällisiä arvioita vaikutuksista tulisi lisätä esitysluonnoksiin, kerrotaan valtioneuvoston viestintäosaston uutisessa 1. kesäkuuta.

Lue lisää

Lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan palvelulupauksella

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Sen yhtenä toimenpiteenä on sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Toimintatapojen ministerityöryhmä on vahvistanut näitä prosesseja koskevan palvelulupauksen. Sillä tavoitellaan viranomaistoiminnan asiakaslähtöisyyttä.

Lue lisää