Ammattipätevyyskokeen voi suorittaa myös suullisesti

Tilanne aikaisemmin

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoe suoritettiin kirjallisesti. Kokeen sai järjestää suullisesti, jos se erityisestä syystä – kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi – katsottiin tarpeelliseksi.

Tilanne muutoksen jälkeen

Ammattipätevyyskokeen suoritustapaa ja kieltä koskevista vaatimuksista on luovuttu, jotta kokeen voisi tarvittaessa järjestää ja suorittaa joustavammin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokeen voi suorittaa myös suullisesti ilman aiemmin vaadittua ”erityistä syytä”.

Vaikutukset

Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaa kokeen suorittamista silloin, kun opiskelijan kielitaito on puutteellinen, mutta myös sellaisissa tapauksissa, joissa suomen- tai ruotsinkielisellä opiskelijalla on ongelmia luetun ymmärtämisessä. Kokeen suorittaminen suullisesti helpottaa mm. maahanmuuttajien kotoutumista ja työnsaantia.

Laki tai asetus: Valtioneuvoston asetus 640/2007, muutos 1368/2015

Voimaantulo: 1.1.2016

Vastuuministeriö: liikenne- ja viestintäministeriö