Liikennepalvelulaki voimaan

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta. Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo…

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 24.5.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi vuonna 2017. Yksi yhdestä –periaate tarkoittaa sitä, että kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva yhden euron lisäkustannus yrityksille on kompensoitava euron säästöllä. Kehittämispäällikkö Henrikki Oravainen ja erityisasiantuntija Erno Mähönen…

Lue lisää

Ajokorttilain uudistus etenee

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen ajokorttien suoritusvaatimusten uudistamiseksi. Ajokorttilakiin ehdotetut muutokset koskisivat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja. Nykyisistä opetussuunnitelmiin perustuvista opetusvaatimuksista luovuttaisiin, ja oppimismenetelmä ja oppimiseen käytetty aika olisivat vapaasti päätettävissä.

Lue lisää

Vapaaehtoistyöstä mutkattomampaa

Kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittaminen ja käytäntöjen selkeyttäminen olivat aiheena oikeusministeriön 16.5. järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa. Esillä olivat erityisesti vapaaehtoistyön verotuskysymykset sekä tapahtumien lupa- ja ilmoitusmenettelyt.

Lue lisää

Kokeilu: Sääntelyn tuomat lisäkustannukset kompensoidaan

Työ- ja elinkeinoministeriö soveltaa vuonna 2017 uutta periaatetta, jonka mukaan kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva lisäkustannus yrityksille on kompensoitava samansuuruisella säästöllä. Periaatteen soveltamista testataan kaikkiin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltaviin vuonna 2017 annettaviin hallituksen esityksiin.

Lue lisää