Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.2.2017

Toimeenpanoryhmän pääaiheena oli EU-sääntely ja säädösten sujuvoittaminen. EU-sääntelyn toimivuudesta kertoi Heidi Kaila VNEUS:sta ja REFIT-ohjelmasta Päivi Kantanen TEM:stä. Kattava infopaketti opasti ja antoi jatkoeväitä esimerkiksi oikea-aikaiseen EU-vaikuttamiseen. Komission paremman sääntelyn paketti hyväksyttiin toukokuussa 2015. Sen päämääränä on EU:n politiikan tavoitteiden…

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 17.1.2017

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 17. tammikuuta. Toimeenpanoryhmään kuuluu edustajat kaikista ministeriöistä. Kokouksessa sovittiin, että poikkihallinnollisen yhteistyön syventämiseksi perustetaan kolme alatyöryhmää: – Elinkeinoelämä, kilpailukyky ja yrittäjyys, pj TEM – Digitalisaatio, pj VM – Kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoistoiminta, pj OM…

Lue lisää
Ministeri Anne Berner

Ministeri Berner: Norminpurkutyö hyvässä vauhdissa

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on jo tähän mennessä helpottanut merkittävästi kansalaisten arkea ja yritystoimintaa. Vanhentuneita normeja on uudistettu ja purettu, ja viranomaisten toimintatapoja on muutettu. Hallituskauden alkupuolella on sujuvoitettu erityisesti yrittäjyyteen, asumiseen ja rakentamiseen liittyviä toimia.  Lupamenettelyistä on siirrytty ilmoitusmenettelyyn…

Lue lisää