Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyyn ehdotetaan uutta lakia

Henkilötietojen käsittelyä puolustushallinnossa selvittänyt työryhmä ehdottaa uutta lakia, johon koottaisiin Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Puolustusvoimia koskeva tietosuojasääntely vastaisi muutoksen myötä rakenteeltaan muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Lue lisää