Kiitosta sähköiselle asiointipalvelulle

Kansalaiset ja yhteisöt ovat voineet hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisesti kesäkuusta lähtien, kun uusi asiointipalvelu otettiin käyttöön. Käyttäjät ovat ottaneet asiointia helpottavan palvelun hyvin vastaan.

Lue lisää
Pyöräilijä ylittää katua Helsingissä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Tieliikennelaki uudistuu

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista 9.8.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Uudella lailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamistyö etenee suunnitelmien mukaisesti

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi etenee hallitusohjelman mukaisesti kaikilla hallinnonaloilla. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tuottaa parempaa sääntelyä ja hyvää lainvalmistelukulttuuria. Tuloksena on selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä lakeja, kansalaisille ja yrityksille nopeampaa asiointia ja kaiken kaikkiaan ohuempaa byrokratiaa. Töitä on tehty kolmen vuoden…

Lue lisää