Mitä norminpurku tarkoittaa käytännössä?

Millaisia vaikutuksia tienvarsimainonnan sääntelyn keventymisellä on ollut yrittäjälle? Mitä joukkorahoituslaki mahdollistaa? Hallituksen norminpurkuhanke helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa. Tässä kaksi esimerkkiä siitä, millaisia vaikutuksia norminpurulla on käytännössä ollut.

Lue lisää

Arviointineuvosto: Vaikutusten arviointien tasoa on parannettava

Lainvalmistelun taso on Suomessa lähtökohtaisesti hyvä, mutta vaikutusten arviointeja on syytä parantaa. Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, että vaikutusten arviointi on ollut puutteellista merkittävässä osassa sen arvioimissa hallituksen esitysluonnoksissa. Etenkin määrällisiä arvioita vaikutuksista tulisi lisätä esitysluonnoksiin, kerrotaan valtioneuvoston viestintäosaston uutisessa 1. kesäkuuta.

Lue lisää

Lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan palvelulupauksella

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Sen yhtenä toimenpiteenä on sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja. Toimintatapojen ministerityöryhmä on vahvistanut näitä prosesseja koskevan palvelulupauksen. Sillä tavoitellaan viranomaistoiminnan asiakaslähtöisyyttä.

Lue lisää

Liikennepalvelulaki voimaan

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta.

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 24.5.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö kokeilee yksi yhdestä -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi vuonna 2017. Yksi yhdestä –periaate tarkoittaa sitä, että kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä johtuva yhden euron lisäkustannus yrityksille on kompensoitava euron säästöllä.

Lue lisää