Lakikirja

Norminpurun puolivuotiskatsaus

Säädösten sujuvoittamista arvioidaan puolen vuoden välein. Talkoissa ovat mukana kaikki ministeriöt. Hankkeita on noin 200, joista osa on niputettu suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ministeriöt ovat koonneet tiedot hankkeistaan ja niiden tilanteesta omille norminpurkusivuilleen. 

Lue lisää
(Kuva: LVM)

Normeja puretaan, tuloksia syntyy

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on päässyt hyvin alkuun eri ministeriöissä. Hankkeita on kymmenittäin. Tavoitteena on helpottaa niin yritysten kuin kansalaistenkin arkea keventämällä ja uudistamalla sääntelyä. Tähän mennessä tuloksia on jo syntynyt muun muassa oikeusministeriön, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne-…

Lue lisää

Norminpurku vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta

Vapaaehtoistoiminnan merkitys on suuri ja se kasvaa. Vapaaehtoistoimintaa pystytään edistämään sujuvoittamalla sitä koskevaa sääntelyä ja jakamalla tietoa työstä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puhui aiheesta Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän järjestämässä tilaisuudessa 1. kesäkuuta Helsingissä. PP- vapaaehtoistoiminta ja norminpurku

Lue lisää
kupla_pyorea3

MMM kartoittanut jo 50 elintarvikealan ongelmaa – ja niihin ratkaisut

Maa- ja metsätalousministeriö on perannut ja purkanut elintarvikealaa koskevaa byrokratiaa kesästä 2015 alkaen. Perkausoperaatiossa ongelmia aiheuttavia normeja kysyttiin koko ruokaketjusta. Toimijoiden esiintuomat ongelmat analysoitiin yksitellen, jonka jälkeen suunniteltiin konkreettiset toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi. MMM:n ja Eviran yhteenvedossa listataan nyt ratkaisut jo…

Lue lisää