Ministeri Anne Berner

Ministeri Berner: Norminpurkutyö hyvässä vauhdissa

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on jo tähän mennessä helpottanut merkittävästi kansalaisten arkea ja yritystoimintaa. Vanhentuneita normeja on uudistettu ja purettu, ja viranomaisten toimintatapoja on muutettu. Hallituskauden alkupuolella on sujuvoitettu erityisesti yrittäjyyteen, asumiseen ja rakentamiseen liittyviä toimia.  Lupamenettelyistä on siirrytty ilmoitusmenettelyyn…

Lue lisää
Nainen opiskelee

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntöhanke lähes kahteenkymmeneen vuoteen. 

Lue lisää
Suomalaista maaseutua|||Finnish countryside

Kaavoituksesta ja lupamenettelyistä helpompia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakiin on tulossa useita muutoksia, jotka helpottavat kaavoitusta ja rakentamisen lupamenettelyjä. Keskeiset uudistukset koskevat vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä, hajarakentamista, asemakaavoitusta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia.

Lue lisää
kilpilahti02

Uusi rautatieliikennesopimus selkeyttää sääntöjä ja toimivuutta

Suomen ja Venäjän välinen uusi rautatieliikennesopimus tulee voimaan 22.12.2016. Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Se sääntelee matkustajien ja tavaroiden kuljettamista koskevia ehtoja, oikeuksia ja velvoitteita sekä kuljetusyhtiöiden välisiä suhteita kuten vahingonkorvausvelvollisuutta ja muita vastuukysymyksiä.

Lue lisää