Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.3.2017

Valtio- ja kuntasektorin normien perkaaminen sekä  maakuntauudistuksen tilanne olivat toimeenpanoryhmän kokouksen pääaiheina. Niistä olivat kertomassa finanssineuvos Anne-Marie Välikangas sekä hallitusneuvos Ilkka Turunen valtiovarainministeriöstä. Hallitus vähentää kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kuntien tehtävien…

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 1.2.2017

Toimeenpanoryhmän pääaiheena oli EU-sääntely ja säädösten sujuvoittaminen. EU-sääntelyn toimivuudesta kertoi Heidi Kaila VNEUS:sta ja REFIT-ohjelmasta Päivi Kantanen TEM:stä. Kattava infopaketti opasti ja antoi jatkoeväitä esimerkiksi oikea-aikaiseen EU-vaikuttamiseen. Komission paremman sääntelyn paketti hyväksyttiin toukokuussa 2015. Sen päämääränä on EU:n politiikan tavoitteiden…

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä 17.1.2017

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 17. tammikuuta. Toimeenpanoryhmään kuuluu edustajat kaikista ministeriöistä. Kokouksessa sovittiin, että poikkihallinnollisen yhteistyön syventämiseksi perustetaan kolme alatyöryhmää: – Elinkeinoelämä, kilpailukyky ja yrittäjyys, pj TEM – Digitalisaatio, pj VM – Kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoistoiminta, pj OM…

Lue lisää