Pyöräilijä ylittää katua Helsingissä (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Tieliikennelaki uudistuu

Hallitus esitti tieliikennelain vahvistamista 9.8.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Uudella lailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

Lue lisää

Säädösten sujuvoittamistyö etenee suunnitelmien mukaisesti

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi etenee hallitusohjelman mukaisesti kaikilla hallinnonaloilla. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tuottaa parempaa sääntelyä ja hyvää lainvalmistelukulttuuria. Tuloksena on selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä lakeja, kansalaisille ja yrityksille nopeampaa asiointia ja kaiken kaikkiaan ohuempaa byrokratiaa. Töitä on tehty kolmen vuoden…

Lue lisää

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulevat saataville verkkoon maksutta 26. kesäkuuta 2018 alkaen. Rekisteri löytyy 26.6. alkaen osoitteesta maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi. Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja…

Lue lisää