(Kuva: OM)

Taloyhtiöille uusi hallintotapasuositus

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Oikeusministeriön kanssa yhteistyössä laadittu suositus on osa taloyhtiöiden toiminnan kehittämistä ja täydentää aiemmin julkaistuja taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa ja viestintää koskevia suosituksia. 

Lue lisää
Lakikirja

Norminpurun puolivuotiskatsaus

Säädösten sujuvoittamista arvioidaan puolen vuoden välein. Talkoissa ovat mukana kaikki ministeriöt. Hankkeita on noin 200, joista osa on niputettu suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ministeriöt ovat koonneet tiedot hankkeistaan ja niiden tilanteesta omille norminpurkusivuilleen. 

Lue lisää
(Kuva: LVM)

Normeja puretaan, tuloksia syntyy

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on päässyt hyvin alkuun eri ministeriöissä. Hankkeita on kymmenittäin. Tavoitteena on helpottaa niin yritysten kuin kansalaistenkin arkea keventämällä ja uudistamalla sääntelyä. Tähän mennessä tuloksia on jo syntynyt muun muassa oikeusministeriön, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne-…

Lue lisää

Norminpurku vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta

Vapaaehtoistoiminnan merkitys on suuri ja se kasvaa. Vapaaehtoistoimintaa pystytään edistämään sujuvoittamalla sitä koskevaa sääntelyä ja jakamalla tietoa työstä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puhui aiheesta Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän järjestämässä tilaisuudessa 1. kesäkuuta Helsingissä. PP- vapaaehtoistoiminta ja norminpurku

Lue lisää