Hyvästit A-, B- ja C-luville

Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018. Enää eivät ravintolat voi kehuskella anniskeluluvillaan (A, B, C) tai pahoitella kirjaimen antamia oikeuksia, koska yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa tarjoilla kaikkia alkoholijuomia. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan.

Lue lisää

Lakiuudistus: Tienpidon tehtäviä jaetaan uudelleen

Maanteitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Maantielain muutoksella varmistettaisiin tienpidon laatu ja parannettaisiin sen valvontaa sekä jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi lailla luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Samalla maantielain nimi muuttuisi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lue lisää

Lainvalmisteluoppia ministeriöläisille

Liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat käynnistäneet lainvalmistelijan 15 opintopisteen koulutusohjelman yhdessä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Ensimmäinen sessio pidettiin 13.2.2018.

Lue lisää

Ympäristöluvat pian yhdeltä luukulta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.

Lue lisää